Zobrazovací frekvence obrazu (HZ)

Zobrazovací frekvence obrazovky vyjadřuje počet snímků za sekundu. Udává se v hertzích (Hz), které může obrazovka zobrazit.